© Jan Kout
09.03.2018–14.04.2018

Muži pod tlakem

Výstava představı́ práce z česko-německého workshopu v tiskařské dıĺ ně riesa efau v Drážďanech na téma "Muži pod tlakem" a současně umělecká dıĺ a z výtvarného sympozia Strömungen - Prouděnı́ v R ehlovicıć h na téma "Oběť a oddanost". Vernisáž 9. 3. v 18. hod. Galerie Ve Dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice.

Lechner Moritz, Photo Graz Selection II 2018
14.04.2018–19.05.2018

Výstava fotografií z Grazu

Instalace: Gerhard Gross, Franz Tišek, Jan Krištof, Miroslav Korouš.

© Jan Kout
26.04.2018

The Cultural and Creative meeting

Přeshraniční speciální kulturní jednotka European Border Regions (T4CBC-AEBR) ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe. Jak posílit kulturu v regionu a inspirovat se jinde.

© Jan Kout
27.04.2018–29.04.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1918

Pokračovánı́ projektu řehsign zavede jeho účastníky do roku 1918, na samý počátek novodobých československých dějin. Jaký vlastně byl Tomáš Garigue Masaryk jako manžel a otec? Jak se žilo ve vícenárodnostném státě? A zbylo dnes ještě něco z dřívějšı́ krajiny kolem Řehlovic? Výstava: Franz Tišek.

© Jan Kout
23.05.2018

Kultura.Digital

Konference k nově vznikajicı́ platformě kultura.digital, která sdružuje česko-německé instituce zabývající se současným uměním a kulturou v Euroregionu Labe-Elbe.

© Jan Kout
26.05.2018

Rainbow Gospel Choir

Cíem akce je podpořit setkávánı́ klientů Diakonie, členů České církve evangelické Litoměřice a jejich příznivců. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.

14.07.2018

Vernisáž sochařského sympozia Lavy

Vernisáž výstavy soch, které vznikly během sochařského sympozia LAVY v R ehlovicıć h. Sympozium LAVY má charakter otevřených sochařských dílen a diváci tak majı́ možnost sledovat vznik samotných soch během celého tvůrčího procesu. To, co vzniklá díla spojuje, je materiál, kterým je hořický pískovec.

© Jan Kout
03.08.2018–05.08.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1968

Víkendová série workshopů pokračuje dalším „osmičkovým“rokem. Co vše začalo, vyvrcholilo či skončilo rokem 1968? Výstava: Helena Hlušičková.

© Jan Kout
12.10.2018–14.10.2018

Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch: 1993

Brněnská vila Tugendhat toho zažila mnoho, ale jak ji bylo, když v nı́ Klaus s Mečiarem trhali Československo? Pokračovánı́  řehsignu, tentokráte na motivy událostı́ z roku 1993. Křest katalogu 20 let Prouděnı́ - Strömungen.

Proběhlé projekty

© Jan Kout
09.03.2018–14.04.2018

Muži pod tlakem

Výstava představı́ práce z česko-německého workshopu v tiskařské dıĺ ně riesa efau v Drážďanech na téma "Muži pod tlakem" a současně umělecká dıĺ a z výtvarného sympozia Strömungen - Prouděnı́ v R ehlovicıć h na téma "Oběť a oddanost". Vernisáž 9. 3. v 18. hod. Galerie Ve Dvoře, Jezuitská 12/4, Litoměřice.

Brunch
14.10.2017 11:00–20:00

22. Kulturní brunch

Příprava brunche trvala celé dlouhé dny: vyšpekulovali jsme otázky do kvizu, třeba kolik zkratek rakouských politických stran končí na Ö. Tančili jsme na košťatech, zametajíce celý statek. Opakovaně jsme hleděli na připravované krmě, čímž jsme se nasytili. Notovali jsme písně ze střech statku přes celou ves.

Čti více ...

Děti s kozou
23.09.2017–25.09.2017

Děti z dětského domova na návštěvě

Skupina deseti mladistvých z jednoho dětského domova strávila víkend na statku v Řehlovicích. Využili svůj pobyt k posílení pospolitosti a skupinovým aktivitám.

Čti více ...